Home » Uncategorized

Thanh toán bằng LC (thư tín dụng) trong xuất nhập khẩu

LC là phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất trong số các phương thức thanh toán dùng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại sao lại như vậy? Phương thức thanh toán LC có đặc điểm…

Đọc tiếp »