Những kiến thức căn bản về chứng khoán phái sinh

Thuật ngữ chứng khoán phái sinh dùng để chỉ một trong những công cụ tài chính mà giá trị của nó được thừa hưởng từ chính những giá trị của tài sản, lãi suất, chỉ số. Dưới đây mời bạn cùng chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu những khái niệm xung quanh thuật ngữ này.

Khái niệm chứng khoán phái sinh là gì?

chứng khoán phái sinh

Như đã trình bày ở trên, chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính mà giá trị của công cụ này phụ thuộc vào những giá trị của một tài sản được coi làm cơ sở. Các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh quy định cho những quyền lợi hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng với việc thanh toán hoặc chuyển giao những giá trị tài sản cơ sở với mức giá được thương lượng trước vào một thời gian xác định trong tương lai. Những thứ thuộc về tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được xác định như là các loại hàng hóa nông sản, kim loại,vv… hoặc những công cụ và tài chính như trái phiếu,cổ phiếu hoặc lãi suất,…

Những loại chứng khoán phái sinh trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay được triển khai 4 loại chứng khoán phái sinh sau :

– Hợp đồng kỳ hạn : Đây là loại hợp đồng mà các bên tham gia có quyền được thỏa thuận thương lượng để bán và mua một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định ở tương lai tại mức giá cũng được định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

– Hợp đồng tương lai là một loại hợp đồng kỳ hạn được niêm yết cố định và được chuẩn hóa giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn là loại hợp đồng mà người nắm giữ nó chỉ có quyền nhưng lại không có nghĩa vụ mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở nào đó, tại thời điểm xác định trong tương lai ở mức giá được định trước và thỏa thuận giữa các bên. Người bán hợp đồng này có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch khi mà người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Có thể nói hợp đồng quyền chọn được bao gồm bởi quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi là một loại hợp đồng được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận, thương lượng giữa hai bên trong việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ những công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng này sẽ có những quy định riêng, chính xác, rõ ràng về thời điểm hoán đổi các dòng tiền ấy và những phương pháp tính toán cụ thể.

Những hợp đồng tương lai là sản phẩm đầu tiên của chứng khoán phái sinh được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam. Các sản phẩm này được lựa chọn đầu tiên vì nó là những sản phẩm đơn giản và tài sản cơ sở của nó đều xuất phát từ các công cụ có độ rủi ro thấp nhưng tính đại diện cao. Nguyên tắc khi xác định các giao dịch hợp đồng tương lai gần tương tự như những giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *