Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các khoản mà mỗi người lao động đều phải đóng. Tùy theo mức thu nhập của từng người mà khoản thuế này là khác nhau. Dưới đây, nganhangthuongmai.net sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương theo quy định mới nhất hiện nay.

Những điều cần chú ý khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương.

thuế thu nhập cá nhân

– Thời điểm xác định việc thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Đây là thời điểm mà các tổ chức cá nhân phải trả lương, trả thu nhập cho người nộp thuê ( Dựa theo điểm b, khoản 2 điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính)

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được tính theo tháng và được kê khai có thể dựa theo tháng hoặc theo quý nhưng lại được quyết toán theo từng năm.

– Các tính thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu lũy tiến từng phần và dành cho người lao động có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

Đối với những trường hợp không ký hợp đồng hoặc kí hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Những cá nhân không cư trú thông thường sẽ là người nước ngoài thì mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với mức thuế suất 20%.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân với từng đối tượng cụ thể.

thuế thu nhập cá nhân

a. Với những đối tượng là cá nhân cư trú và kí hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

– Với những cá nhân cư trú kí hợp đồng lao động trong thời hạn 3 tháng trở lên nhưng khi nghỉ làm trước thời hạn thì tổ chức, cá nhân trả lương vẫn phải thực hiện khấu trừ thuế theo như Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng mức thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Đối với mức thu nhập tính thuế : là phần còn lại sau khi lấy mức thu nhập chịu thuê trừ đi các khoản phải giảm trừ.

Thuế suất : Mức thuế suất được áp dụng theo biểu thuế lũy từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN.

b. Với những đối tượng là cá nhân cư trú không có hoặc có hợp đồng lao động nhưng thời hạn dưới 3 tháng.

Tiến hành việc khấu trừ thuế TNCN theo các lần chi trả thu nhập với mức từ 2 triệu đồng trở lên như sau :

– Với đối tượng là cá nhân cư trú : mức khấu trừ là 10 % so với tổng thu nhập được trả/lần dù có mã số thuế hay không.

c. Với các đối tượng cá nhân không cư trú.

Mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng với các đối tượng này được tính từ tiền lương, tiền công của cá nhân đó và được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ mức thu nhập với thuế suất phải chịu là 20%.

Bạn có thể Quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *