Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính

Bạn không phải là một người được đào tạo kế toán bài bản. Ban đang là một nhà kinh doanh. Bạn đang muốn kiểm soát tài chính công ty mình mà thiếu kỹ năng và chuyên môn. Các loại tài liệu về quản lý nhan nhản trên thị trường nhưng đọc và hiểu nó là cả một vấn đề lớn. Đừng chú ý tới quá nhiều, bạn chỉ cần biết cái nào là quan trọng với mình. Dưới đây tôi sẽ dạy bạn cách đọc báo cáo tài chính một cách chuẩn xác và nhanh nhất.

Điều đầu tiên, bạn cần phải hiểu các loại báo cáo quan trọng nhất đó là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Đây là 3 loại báo cáo quan trọng nhất, nó sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về tài chính chung của một công ty, doanh nghiệp. Từ việc lựa chọn cách đọc báo cáo tài chính, bạn sẽ phân loại được vị trí doanh nghiệp mình thuộc top nào. Hãy cùng tìm hiểu từng loại một nhé.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, nó cho biết một cách tổng quan nhất tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kinh doanh của công ty hoặc doanh nghiệp. Đồng thời, nó cho người đọc biết cụ thể, chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói một cách dễ hiểu, đọc báo cáo tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ta biết doanh nghiệp đó đang lời lãi hay thua lỗ. Nó có thể được viết theo tháng, quý hoặc năm tùy theo yêu cầu của người chủ doanh nghiệp. Khi tiếp cận báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn hãy lưu ý những chi tiết sau:

cách đọc báo cáo tài chính

a- Doanh thu- được tính như sau:

Doanh thu = Số lượng sản phẩm bán ra * Giá sản phẩm

Khoản doanh thu phản ánh số tiền thu được theo khối lượng sản phẩm xuất trong một kỳ báo cáo. Doanh thu không phân biệt khoản tiền thực tế đã thu hay số tiền chưa trả. Ví dụ cụ thể như sau:

– Một công ty trong tháng bán được 1.000 sản phẩm với trị giá 1 sản phẩm là 200.000 đồng (chưa tính thuế VAT) thì doanh thu sẽ là 1.000 sản phẩm * 200.000đ= 200.000.000 đồng.

Theo dõi doanh thu một cách thường xuyên sẽ là cách mà chủ doanh nghiệp kiểm soát đươc tốc độ phát triển và thứ hạng của công ty mình.

b- Giá vốn bán hàng

– là chi phí trực tiếp tạo ra sản phẩm để bán- bao gồm: Lương nhân viên, Vật liệu thô, Chi phí nhà cung cấp, Chi phí sản xuất, Giá bán buôn hàng hóa…Muốn lãi suất cao, doanh nghiệp cần giảm giá vốn sản phẩm. Ví dụ: Chi phí làm ra 1 san phẩm của công ty 50.000 đồng, bạn bán được 1.000 sản phẩm thì giá vốn hàng bán sẽ là: 50.000.000 đồng.

c-Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán. Lợi nhuận gộp cho biết doanh nghiệp thực tế thu lời được bao nhiêu và thường được sử dụng dưới dạng tỷ lệ phần trăm như sau: Tỷ lệ lợi nhuận gộp = ( Lợi nhuận gộp/Doanh thu) * 100%

d- Chi phí cố định: chính là những khoản không thay đổi khi số sản lượng thay đổi, bao gồm: chi phí bán hàng và tiếp thị, tiền lương cố định, thuê văn phòng, cước viễn thông, phí vận chuyển, nghiên cứu và phát triển và khấu hao tài sản cố định.

e-  Lợi nhuận ròng : Là số tiền sau cùng, thực tế bạn có được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí phát sinh. Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí cố định – Thuế

Bảng cân đối kế toán

Cách đọc báo cáo tài chính qua bảng cân đối kế toán sẽ cho bạn biết doanh nghiệp mình đang mạnh hay yếu. Nó sẽ cho bạn biết về sự cân đối giữa số tài sản của công ty với số tiền nợ công ty hiện tại. Mức chênh lệch chính là vốn chủ sở hữu (= Tài sản- nợ)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo ghi lại các đường lưu thông tiền tệ của doanh nghiệp. Đọc báo cáo này, bạn sẽ biết được thực sự công ty đã chi phí hết bao nhiêu và kiếm được bao nhiêu.

Trên đây là 3 loại báo cáo quan trọng nhất bạn cần hiểu về nó để đọc báo cáo tài chính. Cách đọc báo cáo tài chính hữu hiệu nhất là bạn phải hiểu chính xác về 3 loại báo cáo này để trở thành một người đánh giá đúng đắn và chuẩn xác

Bạn có thể Quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *