Đặc điểm, hình thức của nhà ở xã hội

Một trong các loại hình nhà ở thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của các cơ quan Nhà nước là nhà ở xã hội. Hình thức nhà ở xã hội được tổ chức ra nhằm cung cấp nơi ở giá rẻ cho các đối tượng được ưu tiên trong xã hội như tầng lớp công chức nhà nước mà chưa có nơi ở ổn định, những đối tượng có thu nhập thấp và được cho thuê hoặc ở với mức giá rẻ hơn so với mức giá nhà ở của thị trường.

Đặc điểm của nhà ở xã hội.

nhà ở xã hội

Tổng số lượng nhà ở xã hội ở mỗi đất nước khác nhau còn tùy thuộc vào nhu cầu thuê và mua của các đối tượng được ở trên địa bàn, tùy thuộc vào địa lý, điều kiện kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Đặc biệt ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh có nhiệm vụ phê duyệt và công bố các kế hoạch đầu tư, xây dựng, quy hoạch và phát triển các khu nhà ở xã hội, xác định cụ thể từng loại nhà ở, nhu cầu về diện tích nhà ở, cấu trúc các căn hộ để dành cho thuê hoặc bán, cân đối cụ thể trong các nguồn vốn đầu tư và cơ chế khuyến khích để kêu gọi đầu tư phát triển các quỹ nhà ở xã hội.

Các nguồn đầu tư phát triển, xây dựng nhà ở xã hội được hình thành từ các nguồn tiền bán, cho thuê và mua các khu nhà ở thuộc quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn, trích ra từ 30% đến 50% tiền sử dụng đất ở của các dự án phát triển nhà ở thương mại và một vài dự án mở rộng khu đô thị mới trên địa bàn, nguồn quỹ, ngân sách địa phương hay huy động từ các nguồn vốn hợp pháp theo các quy định của pháp luật và tiền tự nguyện của các tổ chức các cá nhân trong và ngoài lãnh thổ.

Theo như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì nhà ở xã hội tại đô thị thường sẽ được xây dựng như chung cư và được thiết kế nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn theo những quy định của pháp luật về xây dựng và theo quy định chung sau đây :

– Một số đô thị được xếp vào diện đặc biệt thì thường không có quy định số tầng và thoải mái xây dựng mà không bị giới hạn số tầng.

– Những đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, 5 thì đô thị phải dưới 6 tầng.

– Mỗi căn hộ không được quá 60m2 sàn và được hoàn thành theo các cấp, hạng, tiêu chuẩn nhà ở nhưng không được thấp hơn quá 30 m2 sàn.

– Nhà ở xã hội phải được đảm bảo được các tiêu chuẩn hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy định của từng loại đô thị.

Các đối tượng được ở nhà ở xã hội.

nhà ở xã hội

Các đối tượng ưu tiên sau đây thuộc diện được ở nhà ở xã hội :

– Ưu tiên đặc biệt với các Cán bộ công chức nhà nước không phụ thuộc vào thu nhập.

– Người có thu nhập thấp mà chưa phải đóng thuế cá nhân.

– Phải có hộ khẩu tạm trú, tạm vắng dài hạn

– Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân.

Bạn có thể Quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *